Documentele şcolare şi instrumentele de lucru ale educatoarei:

 

Ø      Catalogul grupei;

Ø      Caietul educatoarei: planificarea calendaristică, numărul de activităţi planificate, date generale despre grupa de copii, colaborarea cu familia, colaborarea cu alţi factori educaţionali şi instituţionali;

Ø      Programe pentru disciplinele din CDS;

Ø      Proiecte de activităţi ( debutanţi, grad definitiv, gradul II ), schiţe de

       proiecte didactice ( gradul I ), mape cu proiecte model pentru toate

       cadrele didactice;

Ø      Mapa didactică a educatoarei: proiecte de activitate (model), proiecte tematice (model), proiecte tematice pentru activităţi integrate (model),

     mijloace de învăţământ elaborate, lucrări personale, inventar de teme

     anuale, fişe de evaluare iniţială, formativă, sumativă, teste de evaluare

     elaborate de cadrul didactic, modelele fişelor de evaluare a preşcolarilor

     pe nivele de vârstă: nivel I ( 3 – 4 / 5 ani ) şi nivel II ( 5 – 6 / 7 ani ), ş.a.;

Ø      Registrul de înscriere şi evidenţă a copiilor;

Ø      Dosarele personale ale copiilor;

Ø      Portofoliile copiilor;

Ø      Caracterizarea psihopedagogică a fiecărui copil – Caiet de observaţii curente;

Ø      Caracterizarea psihosocială şi pedagogică a grupei de preşcolari ( la sfârşitul fiecărui semestru şi la sfârşitul unui an de învăţământ );

Ø      Fişa psihopedagogică a fiecărui copil, la sfârşit de ciclu preşcolar,

(evoluţia şcolară, nivelul de evaluare didactică şi de pregătire al

      preşcolarilor în vederea integrării cu succes în ciclul primar).


 
Make a Free Website with Yola.